Toyota Camry 2022 khiến chủ xe lỗ gần 200 triệu đồng dù vừa lăn bánh
Sau khoảng 5.000 km, chiếc xe được chủ nhân chào bán với giá bán lỗ gần 200 triệu đồng so với thời điểm mua mới từ đại lý.